Πέμπτη, Μαΐου 7

BNP Paribas: Αναμένει πτώση 15%-20% των κερδών του 2020

BNP Paribas: Αναμένει πτώση 15%-20% των κερδών του 2020
Η BNP Paribas δεσμεύθηκε να μειώσει περαιτέρω το κόστος μετά από την πτώση των κερδών α΄ τριμήνου κατά το ένα τρίτο, καθώς η γαλλική τράπεζα διέθεσε περισσότερα χρήματα για να καλύψει πιθανά επισφαλή δάνεια και τις στρεβλώσεις που προκλήθηκαν από τον κορωνοϊό και που εξάλειψαν τα έσοδα, προειδοποιώντας επίσης ότι η κρίση υγείας μπορεί να μειώσει
τα κέρδη αυτή τη χρονιά.
Τα καθαρά κέρδη για το 2020 αναμένεται να υποχωρήσουν 15%-20% εξαιτίας της πανδημίας, οι επιδράσεις της οποίας έγιναν ήδη ορατές στο α΄ τρίμηνο, τόσο στα έσοδα όσο και στις προβλέψεις για τα επισφαλή δάνεια.
Η μεγαλύτερη εισηγμένη γαλλική τράπεζα με βάση τα assets επισήμανε πως θα αυξήσει τις προσπάθειές της για να μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες, αλλά αυτό θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από την αύξηση των προβλέψεων.
Χαρακτηριστικό είναι πως οι υψηλότερες προβλέψεις, σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα έσοδα, οδήγησαν σε μείωση 33% στα καθαρά κέρδη, στα 1,28 δισ. ευρώ.
Τα έσοδα μειώθηκαν 2,3% στα 10,89 δισ. ευρώ.