ΑΣΕΠ: 152 νέες προσλήψεις για υποψήφιος ΔΕ και ΥΕ (Πίνακας)

Ειδικότητες, προθεσμίες


Θα προσληφθούν 152 απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ 15 δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα.
Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 152 απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων:
 • Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες
 • Εργάτες Απορριμματοφόρων
 • Καθαριστές
 • Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό
 • Κλητήρες
 • Εργάτες Πρασίνου
 • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
 • Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
 • Υδραυλικοί
 • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Εργάτες Πυροπροστασίας
 • Υδρονομείς
 • Οδοκαθαριστές
 • Προσωπικό Φύλαξης – Πληροφόρησης (Ημερήσιοι – Νυχτοφύλακες)
 • Βοηθητικό Προσωπικό
Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, πατώντας τους ενεργούς συνδέσμους: