ΑΣΕΠ: 183 θέσεις με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα

Προθεσμίες, ειδικότητες - Αναλυτικός πίνακας


Θα προσληφθούν 183 απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ 12 δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα.
Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 183 απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων:

  • Καθαριστές
  • Εργάτες Πρασίνου
  • Βοηθητικό Προσωπικό
  • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
  • Υδρονομείς       
  • Εργάτες κήπων
  • Φύλακες
  • Βοηθοί Οικοδομικών Εργασιών
  • Παγιδοθέτες
  • Προσωπικό Σίτισης – Εστίασης
Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις: