Πολιτική αστάθεια και δρόμοι της ενέργειας στη Μεσόγειο