Απουσία

Τα χρόνια που πέρασαν ξεθώριασαν τα χνάρια σου, όμως κανένας χρόνος δε μπόρεσε να ξεθωριάσει τη μορφή σου απ' το ραγισμένο τζάμι της ψυχής μου...

Μαρίζα Τσιτμή