Είχαμε πρόγραμμα εμείς!

Ε, τι, έτσι ήρθαμε στην εξουσία;....Είχαμε πρόγραμμα εμείς!