Ξεφτιλίκι της Κομισιόν: Να αυξηθεί η χρηματική στήριξη για τους «πρόσφυγες» σε Τουρκία, Λίβανο και Ιορδανία

lesbos-metanastes-prosfuges
Μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τους «πρόσφυγες» σε Τουρκία, Λίβανο και Ιορδανία, πρότεινε σήμερα η Κομισιόν, ως απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση της Συρίας, η χρηματοδότηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 585 εκατομμύρια ευρώ.
Από το ποσό που προτείνεται σήμερα, 100 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την Ιορδανία και τον Λίβανο, που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αριθμό προσφύγων στον κόσμο, ενώ 485
εκατομμύρια ευρώ θα στηρίξουν πρόσφυγες στην Τουρκία το 2020 και θα συνεχίσουν τα δύο εμβληματικά ανθρωπιστικά προγράμματα της ΕΕ.
Σε ότι αφορά την Ιορδανία και τον Λίβανο, τα έργα που θα υλοποιθούν με τη στήριξη της ΕΕ θα παρέχουν βοήθεια στους τομείς της πρόσβασης στην εκπαίδευση, της στήριξης των μέσων διαβίωσης και της παροχής υγείας, αποχέτευσης, υπηρεσιών αποβλήτων και κοινωνικής προστασίας σε κοινότητες και πρόσφυγες υποδοχής Σύρων και Παλαιστινίων από τη Συρία.
Σε ότι αφορά την υποστήριξη στην Τουρκία, η ανθρωπιστική χρηματοδότηση της ΕΕ σε οργανισμούς εταίρους θα βοηθήσει στην επέκταση δύο καθιερωμένων έργων έως το τέλος του επόμενου έτους: το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης κοινωνικής ασφάλειας (ESSN) και την υπό όρους μεταφορά μετρητών για την εκπαίδευση (CCTE). Μέσω του ESSN, η ΕΕ παρέχει μηνιαία οικονομική βοήθεια σε περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια πρόσφυγες και το έργο CCTE βοηθά πάνω από 600.000 παιδιά «προσφύγων» να παρακολουθούν τακτικά το σχολείο. Το σημερινό ποσό θα βοηθήσει στην παράταση των δύο προγραμμάτων μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.
Η πρόταση θα υποβληθεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έγκρισή τους.
Ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Janez Lenarcic, δήλωσε: “η ΕΕ στηρίζει σταθερά τους πρόσφυγες στην Τουρκία, τον Λίβανο και την Ιορδανία για πολλά χρόνια. Καθώς ο κορωνοϊός απειλεί τους πιο ευάλωτους, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη βοήθειά μας. Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τον συριακό λαό και τις χώρες υποδοχής τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ θα βοηθήσει τα παιδιά να φοιτήσουν στο σχολείο και να υποστηρίξουν οικογένειες που έχουν ανάγκη. ”
Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, Oliver Vαrhelyi συμπλήρωσε ότι “η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να επιδεικνύει ισχυρή αλληλεγγύη με τις χώρες εταίρους μας Ιορδανία, Λίβανο και Τουρκία, καθώς και με τους πρόσφυγες που φιλοξενούν. Χωρίς άμεσο τέλος στην κρίση της Συρίας που συνεχίζει να απειλεί την περιοχή, είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να αυξήσει την υποστήριξη για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των προσφύγων και των τοπικών κοινοτήτων που τους φιλοξενούν, ειδικά στο τρέχον πλαίσιο της πανδημίας “.