Αυτοί είναι οι Έλληνες πατριώτες!! Η κίνηση του αναγνώστη μας για το Καστελόριζο – Άν είχαμε τέτοιους πολιτικούς η Ελλάδα μας θα ήταν διαφορετική!

KASTELORIZO
Παρακάτω δημοσιεύουμε το μήνυμα αναγνώστη μας

“Κε Αχλαδιώτη, Αξιότιμε Δήμαρχε τού ακριτικού Καστελλορίζου,
μακάρι νά μπορούσα νά έρθω στό Καστελλόριζο γιά διακοπές εκεί. Δέν μπορώ όμως γιατί η σύζυγός μου είναι παράλυτη (τετραπληγική) καί είναι πολύ δύσκολο γιά εμάς νά έρθουμε. Αντιλαμβανόμενος όμως τήν υπέρτατη ανάγκη νά στηριχθεί οικονομικά τό νησί προσφέρω
από τήν μικρή μου σύνταξη τό ποσόν τών πεντακοσίων (500) ευρώ – όσα περίπου θά ξόδευα γιά κάποιες διανυκτερεύσεις εκεί -στόν Δήμο Σας γιά νά δοθούν μερίμνη καί ευθύνη σας ισομερώς στίς τρείς (3) πιό φτωχές οικογένειες (πού έχουν παιδιά) τού νησιού. Είναι τό ελάχιστο πού μπορώ νά προσφέρω σέ Εσάς, τούς Ελληνες ακρίτες, πού υπερασπίζεστε στήν πρώτη γραμμή τά σύνορα τής Ελλάδας μας. Είναι τιμή καί υποχρέωσή μου η δωρεά αυτή πρός τήν πατρίδα. Παρακαλώ πείτε μου πώς νά σάς τά στείλω άλλως στείλτε κάποιον άνθρωπο από τό σπίτι μου νά παραλάβει αυτά τά χρήματα. Παρακαλώ τόν κ. Χίο νά μέ ειδοποιήσει σχετικά μεσολαβώντας γιά τήν επικοινωνία αυτή. Ευχαριστώ. Γ.Π. (Δέν θεωρώ σκόπιμο νά εμφανίσω τό όνομά μου δημόσια γιατί δέν επιθυμώ αυτοπροβολή).”