«Ο χρόνος με το πέρασμα ετών

«Ο χρόνος με το πέρασμα των ετών συμπυκνώνεται στη μνήμη. Δεν υπάρχει το «τώρα» στο σύμπαν. Ό,τι βλέπουμε και κατανοούμε είναι το χθες, το πολύ μακρινό χθες.Μια ψευδαίσθηση είναι ο χρόνος, είναι απλώς ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα!
Μαρίζα Τσιτμή