Εφήμερος, φέροντας το στιγμιαίο και το αιώνιο, μαζί τη φθορά και την αθανασία. άλυτο αίνιγμα ο χρόνος


Τα ρολόγια φονικό εργαλείο στα χέρια του χρόνου, οι ώρες του σήματα μορς για τις χαμένες στιγμές, και το μοιραίο πλησίασμα του καρμικού μας ταξιδιού...ένα τεράστιο αίνιγμα...


Μαρίζα Τσιτμή