Πόσοι άνδρες έχουν χαμηλή τεστοστερόνη και ποιες οι συνέπειες;


Ορμόνες, ανδρογόνα, τεστοστερόνη: Έρευνα δείχνει ότι 1 στους κάθε 4 άνδρες άνω των 30 ετών, έχει χαμηλή τεστοστερόνη.

Η μείωση στο αίμα των ανδρών της τεστοστερόνης (βασική ανδρογόνος ορμόνη), μπορεί να οφείλεται μεταξύ άλλων στην αύξηση της ηλικίας.
Κατά τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι ο αριθμός των ανδρών με χαμηλή τεστοστερόνη αυξάνεται ουσιαστικά. Το γεγονός αυτό, δεν φαίνεται να οφείλεται μόνο σε παράγοντες σε σχέση με την αύξηση της ηλικίας.
Είναι πιθανόν ότι υπάρχουν άλλες αιτίες σε σχέση με την υγεία των ανδρών, με τη χρονολογία γέννησης ή με τις επιδράσεις του περιβάλλοντος που ευθύνονται για την κατάσταση αυτή. Ωστόσο οι αιτίες αυτές δεν έχουν ακόμη αναγνωρισθεί επαρκώς.

Έρευνα έδειξε ότι 1 στους κάθε 4 άνδρες άνω των 30 ετών, έχει χαμηλή τεστοστερόνη. Ωστόσο μόνο 1 στους 20 παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα που έχουν σχέση με την εν λόγω έλλειψη.
Η έρευνα διεξάχθηκε σε δείγμα 1.500 ανδρών, ηλικίας 30 έως 79 ετών της περιοχής της Βοστώνης. Περίπου 24% των ανδρών αυτών, είχαν χαμηλή ολική τεστοστερόνη αίματος και 11% χαμηλή ελεύθερη τεστοστερόνη. Οι πλείστοι των ανδρών, δεν είχαν συμπτώματα λόγω της χαμηλής τους τεστοστερόνης. Περίπου 5,6% των ανδρών στην εν λόγω έρευνα, είχαν συμπτώματα λόγω έλλειψης ανδρογόνων. Οι ηλικιωμένοι, είχαν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάζουν χαμηλή τεστοστερόνη συνοδευόμενη από σχετικά προβλήματα. Το 18% των ηλικιωμένων άνω των 70 ετών, πληρούσαν τα κριτήρια της διάγνωσης έλλειψης ανδρογόνων με παρουσία κλινικών σημείων και συμπτωμάτων.
Ένας άνδρας θεωρείται ότι έχει χαμηλή τεστοστερόνη, όταν η συγκέντρωση στο αίμα της ολικής του τεστοστερόνης, είναι κάτω από 300ng/dl και της ελεύθερης τεστοστερόνης κάτω από 5ng/dl.
Η χαμηλή συγκέντρωση της τεστοστερόνης στους άνδρες μπορεί να προκαλεί μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, στυτικές δυσλειτουργίες, οστεοπόρωση,  κατάγματα, κατάθλιψη, διαταραχές του ύπνου, ληθαργία και μειωμένη σωματική απόδοση.
Όμως χαμηλή τεστοστερόνη στο αίμα του άνδρα, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα υπάρχουν σημεία ή συμπτώματα που σχετίζονται με ανεπάρκεια ανδρογόνων.
Με βάση τα αποτελέσματα τους, οι Αμερικανοί γιατροί υπολογίζουν ότι θα παρατηρηθεί στις επόμενες δεκαετίες, μια σημαντική αύξηση του ποσοστού των ανδρών ηλικίας μεταξύ 30 και 79 ετών που θα παρουσιάζουν σημεία και συμπτώματα, που σχετίζονται με έλλειψη ανδρογόνων.
Όσο αφορά στη θεραπεία των ασθενών με χαμηλή τεστοστερόνη και κλινικά προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη των ανδρογόνων, δεν υπάρχουν ακόμη ικανοποιητικά στοιχεία για μια γενική σύσταση.
Χρειάζεται να γίνουν μεγάλες, καλά σχεδιασμένες, τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με πλασέμπο, θεραπευτικές δοκιμές για αξιολογηθούν τα ωφελήματα και οι κίνδυνοι της θεραπείας με τεστοστερόνη.
www.medlook.net