Θα τολμήσουν να μιλήσουν οι γιατροί που δεν είναι καθεστωτικοί...


...ή είναι χεσμένοι από τον μικρό φύρερ και τον ιεροψάλτη;
Γιατροί που έδωσαν τον όρκο του Ιπποκράτη... δεν υπάρχουν πλέον;