Κι ἕνας διανοητικά καθυστερημένος ἀντιλαμβάνεται πώς αὐτό τό πρᾶγμα ὄχι Ἐπιστήμη δέν λέγεται ἀλλά οὔτε κἄν κομπογιαννιτισμός!

Mαγιορκίνης (χθές): "...βλέπουμε μιά ἤπια αὐξητική τάση (ἐννοεῖ στά θετικά τέστ). Ὡστόσο τά μοντέλα προέβλεπαν πολύ μεγαλύτερη, πού σημαίνει ὅτι τουλάχιστον σέ αὐτή τή φάση γνωρίζουμε πώς ὅ,τι κάναμε εἶχε... ἀποτέλεσμα."
Δέν λέει δλδ ὁ καθηγηταρᾶς πώς τά "μοντέλα" τους ἦταν γιά τά πανηγύρια ἤ ὅτι ἁπλῶς μᾶς
λέγανε πάλι ψέμματα ἀλλά πώς ἦταν ἀποτελεσματικά τά μέτρα τους! Κι ἕνας διανοητικά καθυστερημένος ἀντιλαμβάνεται πώς αὐτό τό πρᾶγμα ὄχι Ἐπιστήμη δέν λέγεται ἀλλά οὔτε κἄν κομπογιαννιτισμό
 http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/