ΕΛΤΑ: Μέσω ιδιωτών εκτελείται σημαντικό κομμάτι του έργου τους
 • Της Μαρίας Μόσχου


 • Η αυξημένη ταχυδρομική και ταχυμεταφορική κίνηση από την καραντίνα λόγω της πανδημίας, η έλλειψη προσωπικού, αλλά και η κακή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, έχουν οδηγήσει τα ΕΛΤΑ να εκτελούν μεγάλο «κομμάτι» από το έργο τους μέσω άλλων ιδιωτικών εταιρειών ή φορτηγών Δ.Χ.
  Την ίδια στιγμή τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου όπου η γενική συνέλευση των ΕΛΤΑ θα κληθεί να λάβει σημαντικές αποφάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει την δυσχερή οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει. Και αυτό γιατί τα ίδια κεφάλαια του Οργανισμού έχουν μειωθεί κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου!

  Όσον αφορά την εκτέλεση του έργου των ΕΛΤΑ, ήδη έχουν επιλεγεί εταιρείες για την υποβοήθηση του έργου των ΕΛΤΑ οι οποίες κάθε μήνα ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.
  Ανάλογη απόφαση δημοσιεύτηκε χθες, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και αφορούσε την GREEN PLUS IKE, όπου προβλέπει την καταβολή δαπάνης, 137.893,21  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,  για την ενίσχυση του έργου ΕΛΤΑ.
  Έτερη απόφαση ενέκρινε την καταβολή δαπάνης, 48.206,84 € στην ίδια εταιρεία επίσης για την ενίσχυση του έργου ΕΛΤΑ.
  Σε ανάλογες κινήσεις προχωρά και η ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές, η οποία κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας και προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες προχώρησε στην πρόσληψη μέσω ανοικτού διαγωνισμού για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ.», για τα δρομολόγια με κωδ. Ε01,Ε02,Ε03,Ε04,Ε05,Ε07,Κ3/Κ3Α,Κ5 & Κ6)
  Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 395.156,00€, προ του αναλογούντος Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον κωδικό πίστωσης 64.00 «Εργολαβικά και αποζημιώσεις Πρακτόρων» του προϋπολογισμού έτους 2020 και τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2021 της εταιρείας.
  Και οι δύο εταιρείες φαίνεται ότι σταδιακά παραχωρούν έργο σε τρίτους, με τους εργαζόμενους να μην αποκλείουν το γεγονός ότι σύντομα να δοθούν οι μεταβιβάσεις στο σύνολό τους σε ιδιώτη.

  Η τακτική Συνέλευση
  Η Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.”» έχει προγραμματιστεί την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00’ μ.μ., στα Κεντρικά Γραφεία των ΕΛΤΑ, Απελλού 1, 8ος όροφος Αθήνα.
  Το  2ο θέμα της γενικής συνέλευσης αφορά την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της πτώσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κάτω του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, κατά την παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018.
  Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο «Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου».
  Σημειώνεται ότι τα ΕΛΤΑ  συνεχίζουν να γεννούν μηνιαίο έλλειμμα 5 εκατ. ευρώ, κάτι που δείχνει ότι η λειτουργία τους με την σημερινή μορφή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μάλιστα η πανδημία εκτιμάται ότι προκάλεσε επιπλέον έλλειμμα 35 εκατ. ευρώ, κάτι που καλείται να διερευνήσει η PriceWaterhouseCoopers η οποία έχει προσληφθεί για το λόγο αυτό.
  ΕΛΤΑ: Μέσω ιδιωτών εκτελείται σημαντικό κομμάτι του έργου τους - Moved.gr