Τι συμφώνησε ο Μητσοτάκης με την Μέρκελ για το Αιγαίο;

Ο κανακάρης του αρχιερέα της αποσταCiaς... να ενημερώσει το λαό για τη συμφωνία του!


 http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com