ΕΘΣΗΛΘΑΜΕ ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ....


Αλλά ...ένας νέος κόσμος γεννιέται...


Ο ... Μάρτης του 2020 ήταν τελικά η αρχή της Α' φάσης του covid-19…
Δηλ. ο τελευταίος μήνας του γνωστού κόσμου, που γνωρίσαμε και ζήσαμε μέχρι σήμερα….
Απο Απρίλη όμως, εισήλθαμε στις … ωδίνες του καινούργιου κόσμου που γεννιέται σιγά σιγά….
Μόνο που θα περάσουμε ... λιγάκι δύσκολα μέχρι την ολοκλήρωση....
Ο Χριστός να μας δίνει φώτιση !!!
Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου Σώτερ Σώσον ΗΜΑΣ…
Κωνσταντίνος Μίχος