"Όταν τα μάτια σου μου ρίχνουν ένα βλέμμα τους, μου ηλεκτρίζουν την καρδιά μ’ όλο το ρεύμα τους"..

"Όταν τα μάτια σου μου ρίχνουν ένα βλέμμα τους,
μου ηλεκτρίζουν την καρδιά μ’ όλο το ρεύμα τους"..