Σεπτέμβρης... ο μήνας της μελαγχολίας....Σεπτέμβρης, ο μήνας που φιλοξενεί την αναπόληση,
τη νοσταλγία, την ανάμνηση..... Η μυρωδιά της βροχής, το ζεστό χάδι του
ήλιου, το αχνό αλάργεμα του καλοκαιριού,και η υπόσχεση για το

επόμενο συνάντημα...
θύμισες και μυρωδιές ξεσηκώνουν την παλίρροια του νου και μας ταξιδεύουν σε μέθη αισθήσεων... Μαρίζα Τσιτμή