Ο Κούλης έχει τους ίδιους λογογράφους μ' αυτούς του Αλέξη και Γιωργάκη...

 ΑΥΤΑ ΤΟΥΣ  ΥΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΩΣ ΠΙΣΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥΣ

Βασίλειος Λορεντζάτος
λεξικό Μπαμπινιώτη (Β΄ έκδοση, σελ. 1.165):
«Νατιβισμός (ο) [χωρ. πληθ.] 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. τάση ή κίνημα που αναπτύσσεται στο εσωτερικό των κοινωνιών και αποσκοπεί στη διατήρηση ή στην αναζωογόνηση και εκ νέου καθιέρωση αυτοχθόνων πολιτιστικών συνθηκών, ηθών, εθίμων κ.λπ. ως αντίδραση στην...

ξενική πολιτιστική διείσδυση, 2. (ειδικότ.) η πολιτική και η πρακτική που προστατεύει τα συμφέροντα των αυτοχθόνων κατοίκων μιας χώρας και γενικότερα ευνοεί με κάθε τρόπο τους γηγενείς πληθυσμούς εις βάρος των μεταναστών».

 http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com