Το χρώμα της νοσταλγίας...


 Το χρώμα της νοσταλγίας...για το χθες που πέρασε για πάντα στην αιωνιότητα...

Μαρίζα Τσιτμή