Άκανθος, ένα μικρό αγκαθωτό φυτό και το Κορινθιακό κιονόκρανο.

Άκανθος, ένα μικρό αγκαθωτό φυτό,
   που αρέσει πολύ στις κατσίκες.
         Acanthus mollis


Απούρανος από το αρχ. απύρηνος.
 προφορά ου αντί του υ και φυσικά
  το δωρικό α αντί του η.
(Θεοφράστου, Φυτών Ιστορία, 4, 13, 2).


 Σύμφωνα με τον Βιτρούβιο, εφευρέτης
του Κορινθιακού κιονόκρανου ήταν ο γλύπτης
Καλλίμαχος που εμπνεύστηκε από ένα καλάθι
που βρισκόταν πάνω στον τάφο ενός κοριτσιού,
 γεμάτο με τα παιχνίδια του, στην Κόρινθο.
Το καλάθι, όπου ήταν τοποθετημένα τα παιχνίδια,
σκεπαζόταν από μία τετράγωνη πλάκα.
Γύρω από το καλάθι είχαν φυτρώσει άκανθοι
     ακολουθώντας το σχήμα του.
Έτσι γεννήθηκε το κορινθιακό κιονόκρανο
σύμφωνα με τον επικρατέστερο μύθο.


Ο πρώτος γνωστός Κορινθιακός κίονας βρισκόταν
στον ναό του Επικούριου Απόλλωνα (περ.420 π.Χ.)
στις Βάσσες Φιγάλειας που χτίστηκε από τον Ικτίνο,
         αρχιτέκτονα του Παρθενώνα.
Ο κίονας αυτός, βρισκόταν στο κέντρο της νότιας
πλευράς της εσωτερικής κιονοστοιχίας του ναού.
     Πιθανότατα επρόκειτο για μία συμβολική
        απεικόνιση του ίδιου του Απόλλωνα,
       κάτι το οποίο δεν είναι πρωτοφανές.

http://petra.pblogs.gr
Φυσικά ποτέ δεν έλειψαν οι βάνδαλοι
        ακόμη και στις ημέρες μας
και μάλιστα "εντός των τειχών".

http://kartson.pblogs.gr