ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ της Alco! Μόνο το 33% δηλώνει ότι «θα εμβολιαστεί άμεσα»...

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για το Open, σε ό,τι αφορά στην πανδημία οι περισσότεροι πολίτες αποδίδουν την έξαρση του κορονοϊού στην καθυστερημένη λήψη μέτρων. Ακολουθεί η άποψη ότι οι πολίτες δεν ακολούθησαν τα μέτρα και ότι δεν υπάρχει αρκετός έλεγχος.Σε ό,τι αφορά στο εμβόλιο, το 33% τονίζει πως θα εμβολιαστεί άμεσα, το 42% των ερωτηθέντων λέει πως θα περιμένει και δεν θα το κάνει άμεσα, ενώ το 19% λέει πως δεν θα εμβολιαστεί.


http://www.press-gr.com/2020/12/alco-33.html

 http://www.press-gr.com/2020/12/alco-33.html