ΚΕΠ: Νέα ΚΥΑ όρισε τη διαδικασία έκδοσης “Βεβαίωσης Εμβολιασμού” – Ποια στοιχεία θα αναγράφει

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Β. Κικίλια, Κ. Πιερρακάκη και Γ. Γεωργαντά, καθορίστηκαν θέματα λειτουργίας της «ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης Βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19», η διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης, καθώς και ειδικά η διαδικασία έκδοσής της μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 

Ειδικά για τα ΚΕΠ, το άρθρο 2 ορίζει ότι η περιγραφόμενη στο αρ.1 διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης εμβολιασμού, μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, από πιστοποιημένο Υπάλληλο.  

Ο Υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην πλατφόρμα, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια, ο Υπάλληλος εισάγει τον ΑΜΚΑ του φυσικού προσώπου και προβαίνει στην έκδοση της Βεβαίωσης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

Η διαδικασία για τα ΚΕΠ εκκινεί εντός 10 ημερών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1,  κάθε φυσικό πρόσωπο, μετά τη διενέργεια του εμβολιασμού, μπορεί να αιτηθεί την έκδοση Βεβαίωσης.  Η Βεβαίωση, ως ειδική έκφανση του δικαιώματος πρόσβασης κάθε ατόμου στο «Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών», εμπεριέχει το όνομα, το επώνυμο, τον ΑΜΚΑ, την ημερομηνία εμβολιασμού (1η και 2η συνεδρία), το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή όπου διενεργήθηκε ο εμβολιασμός και τον τύπο του εμβολίου και εκδίδεται για αποκλειστικά ατομική χρήση.

Η Βεβαίωση εκδίδεται από την προαναφερθείσα πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).  Η είσοδος των φυσικών προσώπων - χρηστών στην πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών taxisnet.  Για τον σκοπό της έκδοσης της Βεβαίωσης, η Πλατφόρμα διασυνδέεται με το «Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19» και με το Μητρώο ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., από τα οποία αντλεί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τα αναγκαία στοιχεία, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης.  Η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας εκκινεί από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ.

 

Μπορείτε να δείτε το Φ.Ε.Κ. Β’ 114/18.1.2021 .

 

( Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη ΚΥΑ  , στις 15 Ιανουαρίου, είχε καθοριστεί η διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού του πολίτη, μέσω ΚΕΠ. )

 

 .airetos.gr