2 Επιλογές: ή μένεις σπίτι ώσπου νά πεθάνεις ή εμβολιάζεσαι γιά νά πεθάνεις…
2 Επιλογές: ή μένεις σπίτι ώσπου νά πεθάνεις ή εμβολιάζεσαι γιά νά πεθάνεις…

Ελλάδα καί Κύπρος αυτές είναι οί επιλογές επιβίωσης οπου σού προσφέρουν «αυτοί» οπού σέ διοικούν καί σ’ «αγαπούν» καί «αυτοί» οπού διοικούν «αυτούς» που σ’ «αγαπούν» καί σέ διοικούν…

Ή γενοκτονείσαι από τό σπίτι… είτε γενοκτονείσαι από από τά εμβόλια καί τό άναμμα τού Χάαρπ καί τήν ηλεκτροφόρτιση τών μικροψηγμάτων από τό ίδιον σού τό σώμα, εξαντλώντας σέ καί δημιουργώντας σού λευχαιμεία καί άλλες ασθένειες από τήν επαναφορά τού ρεύματος σ’ εσένα από τό μικροψήγμα οπού θά φορτίζεται απ’ εσένα καί αφού θά σ’ έχει κάνει κύκλωμα γαμομπαταρίας… αεισυνεχούς συσσώρευσης καί διασποράς ενέργειας…

Όχι θά έπαιζαν…. μέ τόσον χρήμα οπού τούς βοηθήσαμε νά αποκτήσουν σιγά που δέν θά έκτιζαν έν πράξει τό: «απ’ εκεί κρεμνός καί απ’ εδώ ρεύμα»….

Εάν άκουες καί προνοούσες μέ κάθε δυνατόν καί εφικτόν τρόπον όσα σού έλεγαν κάποιοι τρελλοί πρίν χρόνια τώρα δέν θά ήσουν ό τρελλός που ό,τι καί άν κάνεις θά χάσεις καί θά χάσεις καί τούς τρελλούς που δέν άκουγες νούσιμε στό επίπεδον καί τίς διατάξεις τής χαζότητας…

Υπάρχει επιλογή τό βουνόν τής ερημιάς…. δέν έχει άλλη, η ελληνοκυπριακή παροιμία λέγει: «στήν αναστοσιά φελά καί τό χαλάζι» ήτοι στήν ανομβρία ωφελεί καί τό χαλάζι, δέν απορρίπτουμε τίποτσις….
Εδώ είσαι τώρα δέν μπορείς νά είσαι αλλού καί γιά νά πάς αλλού άν πάς κάποτε πρέπει τώρα νά προσαρμοστείς στόν τρόπον που δέν θά σέ δεσμεύσουν… διότι όσα δέν φέρνει ό χρόνος τά φέρνει η στιγμή, μήν αυτοπαραδοθείς υπό οίας βλακοπεποίθησης ανά πάσαν στιγμήν….

Ζήσε κάθε στιγμήν Ελεύθερος, κάθε στιγμήν Ελεύθερος «απ’ αυτούς»…. Ελευθερία δίχως ψυχαξιοπρέπεια δέν νοείται… Γιατί νά πωλείς ψυχή γιά νά κερδίσεις σέ μία αμφιλεγόμενη υπόσχεση χιλιάδες δευτερόλεπτα… Θυμίσω ότι: «στήν κοιλάδα τών υποσχέσεων πολλοί έχουν πεθάνοι… από κάθε είδος πείνας»…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

 https://katohika.gr/ellada/2-epiloges-i-meneis-spiti-ospou-na-pethaneis-i-emvoliazesai-gia-na-pethaneis/