Ο χρόνος φεύγει με τρομερή ταχύτητα....

Ατίθασο άτι ο χρόνος, καλπάζει αφηνιασμένο ασταμάτητα... 
κι εμείς οι άνθρωποι, άβουλα πιόνια στις κόρες του χρόμου, τις ώρες...

Μαρίζα Τσιτμή