Ο Νίτσε έγραφε: Ο κίνδυνος για τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι η Γερμανική βαρβαρότητα.


Ο Νίτσε έγραφε: Ο κίνδυνος για τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι η Γερμανική βαρβαρότητα. Τη ζούμε κι εμείς και οι Κύπριοι και όλος ο Νότος της Ευρώπης.