Κλήση με απόκρυψη από σταθερό/κινητό: #31# και καλούμενος αριθμός


 #31# αριθμός κλήσης απαγορεύει εμφάνιση του αριθμού του καλούντα
*31# αριθμός κλήσης επιτρέπει την εμφάνιση του αριθμού του καλούντα
*#30# ελέγχει αν είναι ενεργοποιημενη η αναγνώριση κλήσεων
*#31# ελέγχει αν είναι ενεργοποιημενη η απόκρυψη κλήσεων