Μια μικρή στιγμή στην αιωνιότητα η τροχιά μας.


Ένας κόκκος άμμου σε ένα αχανές σύμπαν η ζωή μας... Κι εμείς φορτώσαμε αυτή την μικρή τροχιά με χιλιάδες πρέπει, άγχη, μίση, και ξεχάσαμε αυτήν την απλή αλήθεια,

ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ! 

Μαρίζα Τσιτμή