Ο Χριστός με το φραγγέλιο εφάρμοσε το "ακαταδίωκτο" εναντίον των "Εμπόρων των Εθνών"...


Sofia Nassopoulou - Chalari
Ο Χριστός με το φραγγέλιο εφάρμοσε το "ακαταδίωκτο" εναντίον των "Εμπόρων των Εθνών".
Εβδομάδα των Παθών. Παθών ενός... Λαού που ακόμα ανασαίνει και ονειρεύεται.

* Ο Χριστός διώχνει τους αργυραμοιβούς από τον Ναό - Δομίνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο), 1568.

sibilla-gr