Οι ευκαιρίες που έχασες...

 

Τέσσερα πράγματα δεν γυρίζουν στη ζωή...

Οι μέρες που έζησες...

Οι πράξεις που έκανες...

Τα λόγια που είπες...

Και οι ευκαιρίες

που έχασες...