Δείτε Πανεπιστημιακό να ξεστραβωθείτε & να μπολιαστείτε! Εμπιστοσύνη στους ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ!

Σωστός επιστήμονας, όποιος επιχορηγείται από πολυεθνικές!


 http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/