Απ' τη στιγμή που είδα τη μορφή σου....


Απ’ τη στιγμή που σε γνώρισα το ήξερα πως θα μείνεις στη ζωή μου. Όχι απαραίτητα σαν παρουσία, μα σίγουρα σαν ανάμνηση....

Μαρίζα Τσιτμή