Ο χρόνος φεύγει με τρομερή ταχύτητα....

Ατίθασο άτι ο χρόνος, που καλπάζει αφηνιασμένο ασταμάτητα...
κι εμείς οι άνθρωποι, άβουλα πιόνια στις κόρες του χρόνου, τις ώρες...

Μαρίζα Τσιτμή