Περισσότερα ψηφιακά εργαλεία και… μπόνους πανδημίας ζητούν οι εργαζόμενοι


Γιάννης Γεωργίου

Το 84% των εργαζόμενων επιζητά καλύτερα ψηφιακά μέσα για την εργασία του, με αντίστοιχα, 8 στους 10 (79%) εργοδότες να επιδιώκουν την αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων. Έχουν όμως, κοινό τόπο και σκόπευση για το μέλλον της εργασίας και τα δύο μέρη; Σε ποιους τομείς δεν ευθυγραμμίζονται οι απόψεις εργοδοτών και εργαζόμενων;

Η πανδημία έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, αλλά και τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων. Έναν χρόνο μετά την επιβολή των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, οι ειδικές συνθήκες εργασίας που έχουν διαμορφωθεί, όπως η τηλεργασία, έχουν μεταβάλει τις ισορροπίες στον εργασιακό χώρο.

Σχετική έρευνα που πραγματοποίησε παγκοσμίως η ΕΥ σε δείγμα 4.000 εργοδοτών και εργαζόμενων το 2020, επιχείρησε να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήματα, αναδεικνύοντας σημεία σύγκλισης απόψεων των δυο πλευρών σχετικά με το πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος εργασίας την επαύριο της πανδημίας, τονίζοντας, παράλληλα, και σημεία σημαντικών αποκλίσεων.

Η προστασία της υγείας και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της εργασίας αποτελούν κοινές προτεραιότητες εργοδοτών και εργαζόμενων

Την ανάγκη αναβάθμισης των υπαρχόντων ψηφιακών εργαλείων και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στην εργασία, επιζητούν πάνω από 8 στους 10 εργαζόμενους (84%), ενώ το 79% των εργοδοτών δηλώνει ότι επιδιώκει πράγματι να αναβαθμίει τα ψηφιακά εργαλεία εργασίας, σε σημαντικό βαθμό. Οι δυο πλευρές συμφωνούν, επίσης, ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής και διαδικτυακής εκπαίδευσης του προσωπικού, με τους εργαζόμενους να κατατάσσουν τη διαδικτυακή εκπαίδευση ως την κορυφαία προτεραιότητα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ενώ σχεδόν δυο στους τρεις εργοδότες (64%) επιθυμούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές μεθόδους εκπαίδευσης.

Σημείο σύγκλισης αποτελούν και τα ζητήματα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι του δείγματος, ανεξαρτήτως ηλικίας και γεωγραφικής κατανομής, ιεραρχούν τη σωματική τους υγεία ως μια από τις πέντε κορυφαίες ανησυχίες τους για το μέλλον, ενώ το 86% των εργοδοτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να βελτιώσει την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

«Αγκάθι» τα ζητήματα αποδοχών και επιβράβευσης

Στα σημεία όπου δεν υπάρχει σύγκλιση απόψεων, κυρίαρχο είναι το θέμα των αμοιβών και δη, την περίοδο της πανδημίας. Ως προς το μείζον ζήτημα των αποδοχών, σχεδόν 4 στους 10 (38%) εργαζόμενους υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να ανταμειφθούν με μία αναπροσαρμογή του μισθού τους ή κάποιο μπόνους, για την προσπάθεια που καταβάλλουν όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Στον αντίποδα, το 77% των εργοδοτών εκτιμά ότι θα υπάρξουν ήπιες, έως και εκτεταμένες μειώσεις στα κόστη που σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά ταξίδια, σχεδόν τρεις στους τέσσερις εργοδότες (74%) πιστεύουν ότι θα υπάρξουν μετριοπαθείς ή εκτεταμένες μειώσεις στους περισσότερους τύπους επαγγελματικών ταξιδιών. Το 76% των εργαζόμενων εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσει να ταξιδεύει για επαγγελματικούς σκοπούς.

Ο εργαζόμενος στο επίκεντρο των εταιρικών σχεδίων;

Συνολικά, εννέα στους δέκα εργοδότες υποστηρίζουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό βρίσκεται στο επίκεντρο των μακροπρόθεσμων σχεδίων τους για τη δημιουργία αξίας. Ωστόσο, λιγότεροι από επτά στους δέκα (69%) εργαζόμενους θεωρούν ότι αυτή η δήλωση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Αυτό αποτελεί ένα εύρημα της έρευνας που αναδεικνύει σημαντικό περιθώριο σύγκλισης της αντίληψης των εργαζομένων και των εργοδοτών, όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η εργασία σήμερα είναι πραγματικά ανθρωποκεντρική.

 Περισσότερα ψηφιακά εργαλεία και... μπόνους πανδημίας ζητούν οι εργαζόμενοι - Moved.gr