Πόσο μου λείπει η φωνή σου...


Ψηλαφώντας τα χνάρια της απουσίας σου σ' ερειπωμένους χρόνους  μιας αλλόκοτης και ατέρμονης σιωπής, από στάχτες μνήμης σχημάτισα με αστέρια στον ουρανό το όνομά σου, για να μιλώ τις νύχτες μαζί σου....

Μαρίζα Τσιτμή