Για ολίγους και εκλεκτούς... Ήρθαν τά κακά μαντάτα: I pet goat 111 = 666 = III! Τί γυρεύει στήν ελίτ η Τουρκία;….

Ώς γνωστόν τό σύμβολον 1 σημαίνει 6 είς τήν εβραϊκή γραμματοσειρά…

Θά παρακολουθήσετε συμμαχία Ισραήλ καί Τούρκιας ήτοι του 666 καί τού 6666 στίχων τού κορανίου κορώνα, τυχαίον;…

Ό ιός τού διαβόλου είναι ό εμβολιασμός; Ό κορωνοϊός, ό μεταλλαγμός σέ παράνθρωπον;… Όλα αντάμα αυτά καί άλλα οπωσδήποτε…

Δέν θά αναφέρουμε άλλα, παρακολουθήστε τά μέ τήν ησυχία σάς καί θά επιστρέψουμε σέ ανάλυση σύντομα….