Αδήλωτα Airbnb: Χιλιάδες ιδιοκτήτες στα δίχτυα της AAΔΕ


Χαμός γίνεται με τις "μαύρες" μισθώσεις τύπου Airbnb και ήδη είναι αρκετοί αυτοί που μάλλον το έχουν... μετανιώσει, καθώς έπεσαν στα δίχτυα της Εφορίας.
Τα πρόστιμα φτάνουν ακόμη και έως τις 20.000 ευρώ, ενώ οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ έδειξαν ότι οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους ιδιοκτήτες είναι υποπολλαπλάσιες σε σχέση με την πραγματικότητα.

Πολλοί πάνω να αρπάξουν ό,τι μπορούν να αρπάξουν, αλλά φαίνεται ότι υπολογίζουν χωρίς τον... Πιτσιλή!