Η ζωή είναι μια ποίηση

Η ζωή από μόνη της είναι μια ποίηση,
ο κόσμος καθρεφτίζει  μια φανταστική
ευτυχία, πλασματική παραίσθηση
σε πολλά υποσχόμενα όνειρα
ανεκπλήρωτων πόθων..
Μαρίζα Τσιτμή