Η νέα δουλειά της Μαρίας Δαμανάκη – Θα ασχοληθεί με τα μεγάλα ξενοδοχεία

 Η πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Mαρία Δαμανάκη έγινε μέλος στο Διοικητικό συμβούλιο της «Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ» (Μεγάλη Βρετανία, King George), ιδιοκτησίας της οικογένειας Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.

Συγκεκριμένα η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ» προχώρησε στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου και μέσα στα ονόματα που παρουσίασε ήταν αυτό και της κ. Δαμανάκη

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΛΑΜΨΑ ΑΕ», συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Λασκαρίδη Χλόη

Εκτελεστικός Πρόεδρος


Νανόπουλος Νικόλαος

Αντιπρόεδρος-Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος


Δρ. Χωμενίδης Αναστάσιος

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος


Γαλανάκις Γεώργιος

Μη Εκτελεστικό Μέλος


Θεοχαράκης Βασίλειος

Μη Εκτελεστικό Μέλος


Thomas Miller

Μη Εκτελεστικό Μέλος


Λασκαρίδη Σουζάννα

Μη Εκτελεστικό Μέλος


Ανανιάδης Τιμόθεος

Μη Εκτελεστικό Μέλος


Δαμανάκη Μαρία

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος


Καρατζά Αικατερίνη-Μαρία

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος


https://www.topontiki.gr