Πολλοί απορούν πως πχ. η ''φτωχή'' Ρουμανία έστειλε πυροσβεστικά μέσα και δυνάμεις, ενώ η ''προστάτιδα'' Γερμανία, ''σφυρίζει κλέφτικα''.Η Ρουμανία όπως και άλλες χώρες αγόρασαν εξοπλισμούς και έφτιαξαν υποδομές, με Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, για εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών προστασίας εξοπλίζοντας τη χώρα τους από πυροσβεστικά ως ΜΕΘ! 

Τέτοια προγράμματα αξιοποίησε επίσης η Πολωνία το 2019 και η Ισπανία πέρυσι. 

Η Ελλάδα ουδέποτε έχει υποβάλλει ανάλογη πρόταση, ούτε για μέσα πυρόσβεσης, υποδομές κτλ αν και ανήκει στους δικαιούχους ως οικονομικά ευάλωτη χώρα πλέον.     

Βεβαίως κονδύλια για ΜΜΕ, αεροπορικές και οχήματα για την αστυνομία κτλ, βρέθηκαν αμέσως.

  Μας έστειλε λοιπόν βοήθεια ακόμα και η Ρουμανία, ενώ η ''μαμά Μέρκελ'' απλά παρακολουθεί και μάλλον μας έχει γραμμένους κανονικά! 

Περιμένει δε, να δει τα καινούρια οικόπεδα της αποικίας και την χρήση τους που αυτό κυρίως την ενδιαφέρει...

Η Ρουμανία το 2021 θα περάσει τα 220 δις Ευρώ ΑΕΠ του 2019 και θα βαδίσει προς τα 227 δις. Έτσι θα έχει ΑΕΠ μεγαλύτερο κατά περίπου... 55 – 60 δις από το αντίστοιχο Ελληνικό. Για όποιον δεν θυμάται, μόλις το 2016 η Ελλάδα είχε ΑΕΠ κατά 25 δις μεγαλύτερο από αυτό της Ρουμανίας...