Κάθε πρόσωπο που έρχεται στη ζωή μας είναι μοναδικό...


Κάθε πρόσωπο που έρχεται στη ζωή μας είναι μοναδικό...Πάντα αφήνει κάτι από τον εαυτό του και παίρνει ένα κομμάτι από εμάς...

oxafies.com