Σεπτέμβρης, ο μήνας της μελαγχολίας....

 Σεπτέμβρης ο μήνας που φιλοξενεί την αναπόληση, τη νοσταλγία, την ανάμνηση.....

 Η μυρωδιά της βροχής, το ζεστό χάδι του ήλιου, το αχνό αλάργεμα του καλοκαιριού, και η υπόσχεση για το επόμενο συνάντημα... 

Θύμισες και μυρωδιές ξεσηκώνουν την παλίρροια του νου και μας ταξιδεύουν σε μέθη  αισθήσεων...

Μαρίζα Τσιτμή