Για εσένα που δεν μπορώ να αγγίξω, κι όλα τα υπόλοιπα που δεν με αγγίζουν πια…

 
Κάθε που βραδιάζει όλες οι σκιές παίρνουν τη μορφή σου, κι όλες οι φωνές έχουν τη χροιά της δικής σου φωνής ...

Μαρίζα Τσιτμή