Οι θύμησες είναι φθορά ψυχής

Μη γυρίζεις στα περασμένα οι θύμησες είναι φθορά ψυχής

Είναι οι ώρες μια ψεύτικη συνήθεια στη χοάνη του χρόνου, και ένα ξεγέλασμα  στην αυταπάτη των αναμνήσεων...

Πώς καταντήσαμε έτσι, να ψάχνουμε την αλήθεια σ’ ενοικιαστήριο μιας πρόσκαιρης ζωής...

Μαρίζα Τσιτμή