ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!


Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η Οσιομάρτυς
πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’. Ταχύ προκατάλαβε
σκήσει κλάμψασα σπερ παρθένος σεμνή θλήσεως αμασι τν τς γνείας στολν νθέως φοίνιξας· θεν,  ναστασίας σία κα μάρτυςχάριτας αμάτων  ποστράπτεις ν κόσμ πρεσβεύουσα τ Σωτρι πρ τν  ψυχν μν.

ΠΗΓΗ

https://shmantikanea.blogspot.com/2021/10/blog-post_558.html#more