Ψηλή χοληστερόλη και υπέρταση (ψηλή πίεση) σε μεσήλικες: Είναι αιτία πρόωρης απώλειας μνήμης

Η ψηλή πίεση και η ψηλή χοληστερόλη οδηγούν σε πρόωρη απώλεια μνήμης και απώλεια γνωστικών ικανοτήτων.

Η ψηλή πίεση και η υπέρταση (ψηλή πίεση) πώς επηρεάζουν τη μνήμη και τις διανοητικές ικανότητες; 

Εάν δεν θέλετε να αρχίσετε να έχετε προβλήματα της μνήμης σας, πρόωρα, στη μεσήλικη φάση της ζωής σας, με κίνδυνο οι πνευματικές σας δυνατότητες να επιδεινώνονται περισσότερο με την αύξηση της ηλικίας σας, τότε θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τη χοληστερόλη αίματος και την αρτηριακή σας πίεση.

Οι μεσήλικες άνδρες και γυναίκες, που έχουν παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως υψηλή χοληστερόλη και υπέρταση δεν κινδυνεύουν μόνο να προσβληθούν από καρδιακές παθήσεις. Διατρέχουν

σημαντικό κίνδυνο να αναπτύξουν πρόωρα, διαταραχές τη μνήμης και των γνωστικών τους ικανοτήτων.

Το βαρυσήμαντο αυτό συμπέρασμα προέκυψε από έρευνα Γάλλων επιστημόνων από το Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και την Ιατρική στο Παρίσι (INSERM).

Για την έρευνα, 3.486 άνδρες και 1.341 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 55 ετών, υποβλήθηκαν για 3 φορές σε διάστημα 10 ετών, σε αξιολογηση των πνευματικών τους ικανοτήτων με εξειδικευμένα γνωστικά τεστ. Τα τεστ αξιολογούσαν τη λογική σκέψη, τη μνήμη, την ευφράδεια και το λεξιλόγιο των συμμετεχόντων.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες έλαβαν ένα βαθμό κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις, γνωστό με την ονομασία Framingham risk score. Το σκορ αυτό, βασίζεται στην ηλικία, στο φύλο, στην καλή χοληστερόλη HDL, στην ολική χοληστερόλη, στην τιμή της συστολικής αρτηριακής πίεσης και στο κατά πόσο το άτομο καπνίζει ή έχει διαβήτη.

Το σκορ Framingham χρησιμοποιείται για να προβλεφθεί ο κίνδυνος ενός ατόμου, να παρουσιάσει καρδιαγγειακή νόσο στα 10 χρόνια που ακολουθούν την αξιολόγηση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στο Παρίσι, μας δίνουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πληροφορίες:

  1. Οι άνθρωποι με το μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο, είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάζουν χαμηλότερη γνωστική λειτουργία και μεγαλύτερη ταχύτητα της μείωσης των γνωστικών τους ικανοτήτων, σε σύγκριση με τα άτομα που είχαν το χαμηλότερο κίνδυνο για καρδιακή πάθηση
     
  2. Ο αυξημένος κατά 10% καρδιαγγειακός κίνδυνος, συσχετιζόταν με φτωχότερα αποτελέσματα στα τεστ γνωστικών ή πνευματικών ικανοτήτων σε όλους τους τομείς, εκτός από τη λογική σκέψη στους άνδρες και την ευφράδεια στις γυναίκες
     
  3. Η αύξηση κατά 10% του καρδιαγγειακού κινδύνου, συσχετιζόταν με 2,8% χαμηλότερο σκορ στα τεστ μνήμης στους άνδρες και 7,1 χαμηλότερο σκορ στα τεστ μνήμης στις γυναίκες
     
  4. Η αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου συσχετιζόταν επίσης με 10χρονη γρηγορότερη μείωση των γνωστικών, ή πνευματικών δυνατοτήτων σε άνδρες και γυναίκες, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που είχαν το χαμηλότερο σκορ καρδιαγγειακού κινδύνου.

Το συμπέρασμα των Γάλλων ερευνητών είναι ότι τα ευρήματα τους, προσθέτουν στον αυξανόμενο αριθμό αποδείξεων που τεκμηριώνουν, ότι οι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου, όπως η ψηλή χοληστερόλη και η υπέρταση, συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόωρη έναρξη στους μεσήλικες, προβλημάτων μνήμης και στην απώλεια γνωσιακών δυνατοτήτων.

 

 www.medlook.net