ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!

 Σχετική εικόνα


Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων
Βιογραφία
Κατά την Άγια Γραφή οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό με μορφή ορατή (οι άγγελοι είναι αόρατα αγαθά πνεύματα κοντά στο, Θεό) σε σπουδαίες ιστορικές περιστάσεις, που πρόκειται να εκδηλωθεί ή να εκτελεσθεί κάποια μεγάλη θεία θέληση.
Τη σχέση, τώρα, που έχουν οι άγγελοι με το Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και την αποστολή τους, βλέπουμε επίσης μέσα στην Αγία Γραφή.
Και ιδιαίτερα, στους Ψαλμούς 33, στίχ. 8 και 90, στίχ. 10-12, στη δε Καινή Διαθήκη, Ματθ. ιη' στίχ. 10, καθώς επίσης και στην προς Εβραίους επιστολή, κεφ. α' στίχ. 14, όπου ο συγγραφέας αναφωνεί : 
«οχ πάντες εσὶ  λειτουργικ πνεύματα ες διακονίαν  ποστελλόμενα δι τος μέλλοντας κληρονομεν σωτηρίαν;».
Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι άγγελοι πνεύματα υπηρετικά, τα όποια ενεργούν όχι από δική τους πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από το Θεό για να υπηρετήσουν εκείνους που μέλλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή;
Επικεφαλής των αγγελικών δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ.
Τον Μιχαήλ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. π.χ. όταν ο Αβραάμ μέλλει να θυσιάσει τον Ισαάκ, στον Ιησού του Ναυή, στον Ηλία, στον Λώτ, για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ και άλλου.
Επίσης ο Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο.
Τον Γαβριήλ συναντάμε στην Καινή Διαθήκη, όπως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και άλλου.
Στην μνήμη, λοιπόν, των αποστολών και του έργου πού επιτελούν οι άγγελοι, η Εκκλησία μας όρισε τη γιορτή της 8ης Νοεμβρίου.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ

Καθώς έσχιζε τους ουρανούς ο πλανηθείς μισόθεος Εωσφόρος, παρέσυρε στην τραγική πτώση του πλήθος αγγέλων κάθε τάξεως και έγινε ο κακότροπος αρχηγός τους.

Ο αριθμός τους ήταν τόσο μέγας, που σε τούτο το θλιβερό θέαμα ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο αρχιστράτηγος των ουρανίων ταγμάτων, ο οποίος με την ταπεινοφροσύνη του και τη φρόνιμη υποταγή του στον Δημιουργό του, ήταν ισχυρά στερεωμένος στο άχρονο και υπερούσιο Φως, ρίχθηκε με μιας προς το ρήγμα, μπόρεσε και σύναξε τους αγγέλους που παρέμειναν πιστοί και φώναξε δυνατά:

«Πρόσχωμεν!».

Την ίδια ακριβώς έκφραση χρησιμοποιεί ο διάκονος ή ο ιερέας, κατά τη θεία Λειτουργία, για να επιστήσει την προσοχή των πιστών σε σημαντικές στιγμές της (Ευαγγέλιο, Αναφορά, Ύψωση των Τιμίων Δώρων).

«Πρόσχωμεν!».

Με άλλα λόγια: «Προσοχή!

Ας έχουμε ψηλά, προς τον Θεό, την καρδιά και το πνεύμα μας!

Ας προσέχουμε και ας γρηγορούμε, εμείς τα κτιστά και φθαρτά δημιουργήματα, που έχουμε το προνόμιο να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού.

Ας αναγνωρίσουμε ότι είμαστε λειτουργοί Του.

Ας φροντίσουμε να έχουμε αυτογνωσία και ας θυμηθούμε με οδύνη και συνοχή καρδίας εκείνη την θρηνητική πτώση όσων θέλησαν, από μανία και οίστρο υπερηφανείας, να εξισωθούν τόσο μάταια και οικτρά με τον Θεό!».

Εις μνήμην αυτής της ιερής Συνάξεως, δηλαδή εκείνου του γεγονότος ότι συναθροίσθηκαν «επί το αυτό» οι χοροί των αγγέλων υπό την παρέμβαση και καθοδήγηση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με επαγρύπνηση, ομόνοια και ενότητα, οι άγιοι Πατέρες, ακολουθώντας την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, θέσπισαν αυτή την πανεύσημη και πάνδημη εορτή προς τους αγγέλους και αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ.

ΠΗΓΗ

 shmantikanea.