Έχουμε ξεχάσει πώς να αγωνιζόμαστε ως Έλληνες για τις ζωές μας.

 

Έχουμε ξεχάσει πώς να αγωνιζόμαστε ως Έλληνες για τις ζωές μας.

Οι πραγματικές καινοτομίες προέρχονται από εκείνους που αψηφούν τον κίνδυνο και τολμούν.