Αποκλείονται μαζικά άνεργοι από το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 25.000 θέσεων

Η κυβέρνηση επιλέγει να αφήσει εκτός δράσης, εκ των προτέρων περισσότερα από 120.000 άτομα, επειδή είχαν συμμετάσχει σε αντίστοιχα προγράμματα την προηγούμενη πενταετία – Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής

Αν και από την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, χιλιάδες άνεργοι και άνεργες αποκλείονται εκ των προτέρων από το δικαίωμα να ενταχθούν σε αυτή τη δράση. Πρόκειται για όλους όσοι είχαν μπει σε ανάλογο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας και οι οποίοι υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 120.000 άτομα.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, αφορά στην απασχόληση συνολικά 25.000 ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής και λοιπούς φορείς. Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με 132 εκατ. ευρώ και από πόρους του ΟΑΕΔ με 56,6 εκατ. ευρώ και έχει δύο σκέλη:

1)Την απασχόληση των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργων για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ κλπ. Και

2)Την παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 στοχευμένες θεματικές ενότητες, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, συνιστώντας μια ολοκληρωμένη ενεργητική πολιτική απασχόλησης, η οποία θα βοηθήσει στην εργασιακή ένταξη των ανέργων.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr). Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Με το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα προσληφθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).

Ποιοι άνεργοι δεν μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής

Ωστόσο, στο νέο πρόγραμμα δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση συμμετοχής περισσότεροι από 120.000 άνεργοι. Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ, δηλαδή σε όλα τα αντίστοιχα προγράμματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν την περασμένη πενταετία.

Αντιθέτως, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί τα προηγούμενα 5 έτη σε αντίστοιχο πρόγραμμα και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών

στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι

άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη

μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα,

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων

με βάση τα τυπικά τους προσόντα (βλέπε επισήμανση 6 και 7),

5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των

29 ετών,

6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ,

7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ),

8. εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

 https://www.antinews.gr/action.read/oikonomia/apokleiontai-mazika-anergoi-apo-to-neo-programma-koinofelous-apasxolisis-25-000-theseon/3.156612