Μαρία Ζαχάροβα: «Η Ουκρανία πλέον δεν μπορεί να υπάρξει εντός των συνόρων που είχε»